Privatumo politika

Privatumo politika

Gerbiamas pirkėjau, šia politika informuojame Jus apie Jūsų duomenų rinkimą,

tvarkymą ir saugojimą ir kitą aktualią informaciją, įskaitant ir slapukų naudojimo nuostatas.

Kas mes?

UAB AAAA Europe Distribution, kodas: 302324694, Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9A-111, Vilnius.

Su mumis galite susisiekti: 

Telefonu arba el.paštu: gentleday@gentleday.com 865744508

Kokius Jūsų duomenis ir kokiais tikslais renkame?

Elektroninei prekybai vykdyti

Tiesioginei rinkodarai

Puslapio lankomumo statistikai

 

Vardas, pavardė, gyvenamosios vietos (pristatymo) adresas, kontaktiniai duomenys, IP adresas, pirkimo istorija

 

Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys

 

Nuasmenintus duomenis apie Jūsų apsilankymą: kokia Jūsų naršyklė, įrenginys, kiek laiko praleidote svetainėje, iš kokio esate regiono ir pan.


Kokias turite teises?

 • Teisę susipažinti su asmens duomenimis (teisę gauti informaciją). Ši teisė leidžia Jums pasitikrinti, kokią informaciją apie Jus turime, kokiais tikslais ją tvarkome, kiek laiko saugome, kam ją perduodame, iš kuri ją gavome ir kt. Elektroninėje parduotuvėje renkamą informaciją galite peržiūrėti savo Paskyroje. Dėl informacijos apie tai, ar renkami kiti duomenys galite kreiptis žemiau pateiktais būdais.
 • Teisę reikalauti ištaisyti/papildyti Jūsų asmens duomenis: elektroninėje parduotuvėje esančius duomenis galite koreguoti savarankiškai, dėl kitų duomenų korekcijų kreipkitės žemiau nurodytais būdais.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis: Jūs turite teisę ištrinti savo Paskyros duomenis ar pačią Paskyrą, joje buvę paskutiniai duomenys Bendrovės teisėtų interesų tikslu saugomi 3 metus. Kiti duomenys gali būti ištrinti tik jei nėra teisės aktų reikalavimų juos saugoti arba Bendrovės teisėtų interesų tikslu (pvz ginti savo teises teisme). 
 • Teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą: ši teisė gali būti įgyvendinama, pvz, jei pastebėjote neteisėtą Jūsų duomenų tvarkymą ir ginate savo interesus kitose institucijose, tuomet galite sustabdyti duomenų tvarkymą, iki kol toje institucijoje bus priimtas sprendimas dėl to, ar duomenys buvo tvarkomi teisėtai.
 • Teisę perkelti duomenis: ši teisė apima galimybę perkelti tik tuos duomenis, kurie gauti sutikimo / sutarties pagrindu ar kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
 • Teisę nesutikti, atšaukti sutikimą: Ši teisė apima, pvz. nesutikimą/sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus. Nesant sutikimo ar jį atšaukus Bendrovė tokių duomenų nebetvarko.

Kaip įgyvendinti savo teises?

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis turėtumėte parašyti prašymą, nurodant: 

 • vardas;
 • pavardė;
 • kontaktiniai duomenys;
 • kokia teise norite pasinaudoti
 • Priežastys, dėl kurių norite šia teise pasinaudoti (išskyrus atšaukiant sutikimą)

Prašymą galite pateikti:

 • Tiesiogiai mūsų biure, adresu: Liauksmino g. 3, Vilnius. Prašymo pateikimo metu turėsime patvirtinti Jūsų tapatybę, todėl reikės parodyti asmens dokumentą;
 • Elektroniniu paštu:  gentleday@gentleday.com, jei prašymą pasirašysite elektroniniu parašu.

Prašymus priima Bendrovės vadovas arba jį pavaduotojantis asmuo. Atsakymą Jums pateiksime per 20 dienų, o esant objektyvioms priežastims – per ilgesnį laiką (tokiu atveju informuosime Jus apie pratęstą terminą ir pratęsimo priežastį). Prašymus dėl duomenų atnaujinimo, ištaisymo, papildymo nagrinėjami per kuo trumpesnį laiką.

Ar galite savo duomenų neteikti?

Galite, tik elektroninės prekybos atveju nepateikus duomenų negalėsite ir įsigyti mūsų prekių. 

Kiek susiję su tiesiogine rinkodara – tokiu duomenų teikimas nėra privalomas ir duomenų nepateikus jokių neigiamų pasekmių dėl to neatsiranda.

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

 • Jūsų asmens duomenis užpildžius duomenų formą paskyroje saugome 3 metus nuo paskutinio Jūsų apsilankymo arba nuo Paskyros ištrynimo dienos.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenys saugomi 5 metus nuo sutikimo tvarkyti asmens duomenis gavimo momento, jei tokio sutikimo neatšaukiate anksčiau.
 • Po sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros atšaukimo, sutikimas (duomenys apie sutikimą) saugomas 3 metus (įrodinėjimo tikslais).
 • Sąskaitų faktūrų duomenys saugomi 10 metų, kaip to reikalauja teisės aktai;
 • Kiti duomenys saugomi tik tiek, kiek būtina juos saugomi pagal teisės aktų reikalavimus ir kiek reikalinga jų rinkimo tikslams įgyvendinti.

Kam galime perduoti Jūsų duomenis?

 • Duomenys, reikalingi sąskaitai faktūrai suformuoti, o taip pat atsiskaitymų duomenys bus perduoti Bendrovei apskaitos paslaugas teikiančiam asmeniui;
 • Duomenys, reikalingi prekių pristatymui, bus perduoti tokias paslaugas teikiančioms bendrovėms pagal Jūsų pasirinkimą;
 • Kitam asmeniui, jei tai būtina organizuojant Bendrovės veiklą (pvz.: valstybinėms institucijoms, audito bendrovėms, teisininkams ar pan.).

Svetainėje naudojami šie slapukai

 

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Slapuko galiojimo laikas
language Vartotojo šalies kodui ir svetainės kalbai nustatyti 1 metai 
cookie-save-select Vartotojo sutikimui su slapukų politika išsaugoti 1 metai 
currency Vartotojo paskutinį kartą pasirinktoms valiutoms išsaugoti. 30 dienų
PHPSESSID Vartotojo sesijai palaikyti. Galioja, kol neišjungiama naršyklė.
_ga Informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. 2 metai
_gat Google užklausų skaičiui reguliuoti. 10 minučių
_gid Stebėjimo tikslais, siekiant atskirti naudotojus. 24 valandos
fr Facebook slapukas, leidžiantis Facebook socialiniui tinklui rodyti reklamą. 3 mėn 

 

Slapukų (cookies) politika paskutinį kartą peržiūrėta 2018-05-29

Liquid error: Could not find asset snippets/limoniapps-discountninja-body.liquid